Hoeveel kinderen zijn er aanwezig?

Voor en achter naam:            Geslacht:           leeftijd:

        

        

        

        

Plaats:

*Omgeving van Purmerend met een maximale straal van 5 km.

*Omgeving van Uitgeest met een maximale straal van 5 km.

Bij overschrijding van 5 km voor betaalde klanten 20 euro extra en voor gratis klanten 7.50 euro.

Welke datum en tijd:

Kijk eerst op de planning of deze datum of tijd vrij is!!!!!!!!!!!!

Een boeking 25 euro per bezoek (hiermee steunt u de stichting)

Een gratis bezoek

Uw Naam: *

Uw E-mailadres *

Heeft u nog opmerkingen?